113  MTV     02.12.  21:15:02
  MTV   UUTISET    Perjantai  
                    
 Vanhushoidossa vakavia puutteita    
                    
 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on  
 ratkaissut useita kanteluita vanhusten 
 epäinhimillisestä kohtelusta ja    
 voimakkaiden rajoitustoimien käytöstä 
 kivun, saattohoidon tai leikkauksen  
 jälkeen.                
                    
 Kanteluissa toistuu asiamiehen mukaan 
 samat vakavat epäkohdat.        
                    
 Virheiden syynä on usein se, ettei   
 henkilöstö tiedä, miten toimia.    
 Tarkastuksissa on huomattu, että    
 vakiintuneetkin käytännöt voivat olla 
 lain, ihmisoikeussopimusten sekä    
 ammattieettisten periaatteiden     
 vastaisia.               
  Seuraa tositarkoituksella s.895   

                    

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)